Używamy plików „cookies” w celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną. Pliki „cookies” pozwalają nam na tworzenie statystyk zbiorczych dotyczących ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań, natomiast nie pozwalają na identyfikację użytkowników.

Akceptuję pliki „cookies”

Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików „cookies”

Mitsubishi Motors

Auto Serwis Sikorski

Umów się na jazdę próbną

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Kredyt z trzymiesięczną karencją w spłacie wynosi 7,37%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 44 400 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 54 334,65 zł, oprocentowanie stałe 0% w okresie karencji, oprocentowanie stałe 6,49% po upływie karencji, całkowity koszt kredytu 9 934,65 zł (w tym: prowizja 1 776 zł, odsetki 8 158,65 zł), 61 miesięcznych rat równych w wysokości 890,73 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 6 lipca 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 88 000 zł, z wpłatą własną 44 400 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczeniem kredytowanego pojazdu.
Do uzyskania kredytu na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw do odszkodowania z tego ubezpieczenia. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny - nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

Mapa serwisu
Polityka prywatności

Copyright © MMC 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone

Created by OS3 multimedia