Zapewniamy, że ochrona Państwa prywatności podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym ochrona przekazanych przez Państwa danych osobowych, jest dla nas bardzo istotna. Dlatego dołożymy niezbędnych starań w celu zapewnienia koniecznej ochrony w tym zakresie. Informujemy także, że korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację przez Państwa zasad jej działania.


I. Kto jest operatorem niniejszej strony i administratorem danych osobowych ?


Operatorem niniejszej strony jest Astara Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000168121, NIP PL 526 10 39 021, kapitał zakładowy: 18 500 000 PLN, numer telefonu [+48 (22) 46 31 800] („Mitsubishi”) oraz autoryzowany dealer Mitsubishi którego niniejsza strona dotyczy („Dealer”).


II. Cookies


Co to są cookies ?

Niniejsza strona internetowa, tak jak większość stron tego typu, wykorzystuje pliki „cookies”. Pliki „cookies” są to niewielkie pliki, najczęściej tekstowe, zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Państwo odwiedzają naszą stronę. W plikach „cookies” zapisane są ustawienia internetowe, które pozwalają m.in. „rozpoznać” Państwa przy ponownej wizycie na naszej stronie. Stosowanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowej funkcjonalności naszej strony i dostosowania jej do Państwa preferencji i potrzeb, np. poprzez prezentowanie Państwu reklam uwzględniających Państwa zainteresowania lub zaniechanie ponownego prezentowania tej samej reklamy.


Czas przechowywania danych, które w niektórych przypadkach mogą stanowić dane osobowe w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym.


W ramach strony internetowej Mitsubishi stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

O przetwarzaniu plików cookies mogą Państwo decydować bezpośrednio na stronie niniejszej internetowej, przechodząc do ustawień i/lub za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Jeżeli nie chcą Państwo, aby cookies były przetwarzane, mogą Państwo wyłączyć ich obsługę. W tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności na stronie internetowej i/lub w przeglądarce.


Strona internetowa Mitsubishi zapisuje i odczytuje ciasteczka zgodnie z wybranymi przez Państwa grupami plików cookies (które podzieliliśmy na podstawowe, ułatwiające, statystyczne i targetujące). Jeżeli chcecie Państwo usunąć ciasteczka, które zostały zapisane na Państwa komputerze (do czasu zmiany ustawień lub podczas wcześniejszych wizyt na stronie) musicie zrobić to ręcznie w swojej przeglądarce. Musicie jednak Państwo pamiętać, że usunięcie ciasteczek (bądź ich zablokowanie) będzie oznaczać, że:

  • strona internetowa będzie zadawać pytania dotyczące Państwa preferencji przy każdorazowej wizycie,
  • w wypadku zablokowania plików cookies, niektóre elementy strony mogą nie działać poprawnie.

 

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

Poniżej przedstawiamy rodzaje używanych przez naszą stronę cookies:

1. Ciasteczka podstawowe (wymagane)

Ten rodzaj plików cookies poprawia użyteczność strony poprzez umożliwianie korzystania z podstawowych jej funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Poprawne funkcjonowanie strony internetowej bez tych plików cookies nie jest możliwe.

2. Ciasteczka ułatwiające

Ułatwiające pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie informacji, które zmieniają jej wygląd lub funkcjonowanie, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik strony.


3. Ciasteczka statystyczne

Statystyczne pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie internetowej, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.


4. Ciasteczka targetujące

Ten rodzaj plików cookies stosowany jest w celu śledzenia użytkowników na naszych stronach internetowych. Celem jest dopasowanie wyświetlania reklam, tak aby były istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników strony.
III. Linki do zewnętrznych stron internetowych


W przypadku gdyby niniejsza strona internetowa zawierała odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności, takich zewnętrznych stron internetowych. Ponadto informujemy, że tego typu podmioty zewnętrzne na swoich stronach internetowych również mogą wykorzystywać pliki cookies. Dlatego zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się z politykami prywatności zawartymi na innych stronach internetowych we własnym zakresie.IV. Przetwarzanie danych osobowych


Kilka informacji na temat danych osobowych

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej Państwa dane osobowe gromadzone są jedynie wówczas, gdy zostaną przez Państwa podane, np. w celu uzyskania od nas informacji zwrotnej, czy umówienia jazdy testowej. Dane te wykorzystujemy jedynie w celach wskazanych w udostępnionych klauzulach informacyjnych.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


a) Pliki cookies

W przypadkach, gdy pliki cookies oraz ewentualnie inne dane, takie jak na przykład dotyczące urządzenia, za pomocą którego korzystają Państwo ze strony stanowią w świetle prawa dane osobowe, zastosowanie znajdzie poniższa klauzula informacyjna.

Administratorem Państwa danych osobowych, z wyjątkiem plików cookies mogących stanowić dane osobowe gromadzonych za pośrednictwem wtyczek i komunikatów dostępnych na stronie, jest Astara Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000168121, NIP PL 526 10 39 021, kapitał zakładowy: 18 500 000 PLN, numer telefonu [+48 (22) 46 31 800] („Mitsubishi”).

Mitsubishi posiada Inspektora Ochrony Danych – Pana Wacława Skowrona, z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: privacy.pl@astara.com.

Podanie danych osobowych nie będących plikami koniecznymi dla działania strony jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z zawartości strony. Państwa dane będą przetwarzane w celu spersonalizowania dostępnych dla Państwa treści umieszczonych na naszej stronie internetowej oraz zwiększenia możliwości korzystania przez Państwa z funkcjonalności strony. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu marketingu produktów i usług Mitsubishi. W zależności od sytuacji przetwarzanie powyższych danych odbywa się w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”) lub na podstawie udzielonej zgody.

Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych, w tym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane mogą także podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celach marketingowych. Obejmować może to ocenę i analizę danych, które o Państwu posiadamy, w szczególności historię przeglądania stron internetowych Mitsubishi, historię aktywności na naszych stronach i przekazywanych nam przez Państwa informacji. Profilowanie, w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji może mieć wpływ na treści udostępnianych Państwu treści marketingowych.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki w urządzeniu końcowym i/lub ustawień na stronie internetowej Mitsubishi.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani współpracownicy Mitsubishi, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania stroną internetową oraz obsłudze informatycznej procesów przesyłania i przechowywania danych. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Mitsubishi.

W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Mitsubishi mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: privacy.pl@astara.com. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Mitsubishi: privacy.pl@astara.com.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.


b) Wtyczki i komunikatory dostępne na stronie

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem wtyczek i komunikatorów dostępnych na stronie jest Dealer. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z takich wtyczek i komunikatorów.

Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem komunikacji za pośrednictwem wtyczek i komunikatorów dostępnych na stronie.


W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Dealera mogą Państwo wysłać wiadomość na adres Dealera i/lub Inspektora Ochrony Danych Dealera (w przypadku Dealerów, którzy ustanowili Inspektora Ochrony Danych) zgodnie z informacjami zawartymi na stronie: Dane OBFCM.


Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.


Ewentualne dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych mogą zostać udostępnione przez Dealera przy okazji korzystania z wtyczek i komunikatorów dostępnych na stronie.


c) Formularze dostępne na stronie

Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w ramach formularzy na stronie jest Mitsubishi i/lub Dealer. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania takich danych osobowych znajdą Państwo w klauzulach informacyjnych dostępnych w ramach takich formularzy.

 

V. Zmiana Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności podlega okresowej aktualizacji, a jej najnowsza wersja będzie publikowana na stronie internetowej, dlatego prosimy Państwa o regularne sprawdzania treści naszej Polityki prywatności.


PP_D_25072023